پاسخ پرسش : رفع ویار خانم های باردار - ویروس گربه چاپ

خانم، 26 ساله
پرسش : برای درمان ویار خانم های باردار چه دستوری می فرمائید؟
لطفا توضیحی در مورد ویروس گربه که می گن باعث سقط می شود باعث کوری جنین می شود بفرمائید
راه درمان؟ و چگونگی انتقال؟

 

 

پاسخ : برای ویار باید دم کرده گلپر با عسل میل نمایند و از آب جوشیده بدون کلر (نه آب لوله کشی کلردار)
استفاده نمایند.
ویروس گربه یا توکسوپلاسموز باید ارتباط با منبع آلودگی قطع نمایند و عمدتاً در خانواده های مذهبی که حیوانات آلوده (گربه و سگ) را در محیط خانه نگهداری نمی کنند، شایع نمی باشد. یکی از منابع آلودگی آن می تواند، گوشتهای  آلوده به این ویروس باشند مانند گوسفند و گاوی که آلوده به توکسوپلاسموز باشند پس باید از جای مطمئن گوشت خریداری گردد.