پاسخ پرسش : درمان سقط دو هفته ای جنین چاپ

آقا، 22 ساله
پرسش: خانمی که طی سه مرحله سقط دو هفته ای داشته است . چه درمانی را پیشنهاد می کنید. اولین سقط : بهمن 85 دومین سقط: خرداد 86 سومین سقط:فروردین 88 سال ازدواج:1384

 

 

پاسخ : باید علت سقط بررسی شود. وضعیت جسمانی خانم ، عادت ماهانه، عملکرد تخمدانها و تشکیل یک تخمک سالم که به مرد و زن بستگی دارد، نیز بررسی باید شوند. می توانید شما پیش متخصص اورولوژی و همسرتان پیش متخصص زنان بروید و بررسی نمایند. سپس به همراه نتایج آزمایش و نظریه آنان به مطب مراجعه کنید تا درمان ارائه شود.