پاسخ پرسش : مشکل در اسپرم سازی و عدم لقاح چاپ

خانم، 27 ساله از قم
پرسش: بعد از5 سال كه فرزنددار نشده ام و دكترها ميگفتند سالم هستيد با ازمايش اسپرم كه در موسسه رويان قم انجام داديم ميگويند شكل اسپرم همسرتان مشكل داردونميتواند با تخمك لقاح داشته باشد:حالت نرمال 40% است اما همسرشما 30% و بايد حتماعمل  IVF  يا ميكرو انجام دهيد  كه به علت هزينه بسيار بالاي ان كنار كشيديم. ايا راهي براي تغيير شكل اسپرم و لقاح بدون اين هزينه هاي سنگين هست؟

 

 

پاسخ : برای همسرتان می توانیم درمان بگذاریم تا اسپرم سازی ایشان بهتر و نرمال شود.