پاسخ پرسش : عدم نیاز به استفاده از قرصهای آهن و ویتامینها در دوران بارداری چاپ

آقا، 32 ساله از گلستان
پرسش : خانم اینجانب به گفته جناب دکتر در دوران بارداری از قرصهای آهن و ویتامینها مصرف نمی نماید و العان نزدیک به 5 ماهه است لذا با هشدارهای فامیل و وابسته به تشویش افتاده است و دودله شده است لذا به اینجانب اصرار نمود که با شما تماس بگیرم و اطمینان ایشان را در مورد نخوردن این قرصها تا ئید نمائید تا این دلشوره رفع شود

 

 

پاسخ : ایشان باید آب آهن تاب مصرف کنند و غذاهای خوب و میوه ها و سبزیهای تازه میل نمایند و اگر هم میوه را در این دوران نمی توانند بخورند، به شکل کمپوت خانگی مصرف نمایند و مطمئن باشند برای ایشان هیچ مشکلی بدون مصرف قرصهای آهن و اسید فولیک و ویتامینها ایجاد نمی شود.