پاسخ پرسش : خونریزی و لکه بینی بعد از زایمان - قی کردن نوزاد چاپ

پرسش : خونریزی و لکه بینی بعد از زایمان در چه صورت تمام میشود؟  قی کردن نوزاد بعد از خوردن شیر مادر خطرناک است یا نه ؟

 

 

پاسخ : در خصوص خونریزی و لکه بینی بعد از زایمان اصولا تا زمانی که بچه را شیر می دهند احتمال دارد چنین اتفاقاتی بیافتد اما برای اینکه یک وقت مشکل و بیماری خاصی نباشد باید حضورا مراجعه و معاینه شوید.
- مادر باید برای رفع قی کردن نوزاد  از عرق نعنا استفاده کنند و گاهی اوقات یک قاشق چای خوری هم در گلوی بچه بریزد تا نوزاد با آن آشنا شود.