پاسخ پرسش : امکان سقط جنین در طب سنتی چاپ

خانم، 24 ساله
پرسش: با سلام   در صورتی که سقط جنین برای حفظ سلامت مادر لازم باشد،در طب اسلامی و یا سنتی برای سقط کردن راهکاری کم ضرر ارائه شده است؟

پاسخ: بله راهکار دارد و در مورد جنین های کوچک ما نیز درمان داریم. در طب سنتی در این زمینه داروهای گیاهی وجود دارد که چند روز تزریق می کنند و جنین خودش کنده می شود.