پاسخ پرسش : درد شدید پا در دوران بارداری چاپ

خانم، 30 ساله            
پرسش:  سلام 3 ماهه باردار هستم و از درد شدید پا قادر به راه رفتن نیستم ؟!پاسخ: حتماً نمک تان نمک دریا باشد، پاهایتان را خوب روغن مالی کنید (با روغن زیتون یا بادام شیرین)، کم تحرک نباشید، به اندازه معمول حرکت داشته باشید و پیاده روی ملایم داشته باشید ولی خودتان را نباید خسته کنید، اصلاح تغذیه نیز انجام دهید و از لحاظ روحی در آرامش نسبی بسر ببرید.