پاسخ پرسش : منع عقب انداختن پریود جهت رفتن به سفرهای زیارتی چاپ

خانم، 25 ساله                           
پرسش: با سلام آیا راهی وجود دارد که بتوان پریودی را برای یکی دو هفته عقب انداخت (جهت رفتن به سفرهای زیارتی)

 


پاسخ: ما هیچ توصیه به استفاده از قرص جهت به تعویق انداختن عادت ماهیانه نمی کنیم و و جایگزینی نداریم و مداخله در روند طبیعی بدن را جایز نمی دانیم. برای مسافرت های زیارتی احکام شرع مشخص است و نباید با استفاده از این قرصها به بدن خود آسیب برسانید.