پاسخ پرسش : داشتن فرزند سالم و صالح و توصیه های بارداری چاپ

خانم، 27 ساله                
پرسش: سلام من و همسرم تصمیم به بارداری داریم دلم می خواهد بدانم چه بخورم و چه نخورم و چه کارهایی باید برای فرزند سالم و صالح انجام داد خواهش می کنم جوابم را برایم میل کنید


پاسخ: توصیه می شود جهت حاملگی، از قبل از بارداری تحت نظر پزشک باشید، در این راستا خیلی ها دوست دارند تحت نظر پزشک سنتی باشند که ما در این خصوص نیز در مطب مشاوره داریم، جهت داشتن فرزندی سالم و صالح شما و همسرتان حتماً تغذیه سالم داشته باشید و دستورات قرانی مورد اشاره در کتاب ریحانه بهشتی (فرزند صالح) تالیف خانم سیما میخبر را نیز رعایت کنید.
ضمناً به موارد ذکر شده در قسمت توصیه های بهداشتی تحت عنوان "بارداری و توصیه های مربوطه" رجوع و عمل نمایید.