پاسخ پرسش : نامنظمی قاعدگی و لکه بینی چاپ

خانم، 17 ساله                        
ایشان ازابتدا، نامنظمی قاعدگی داره هر 2 – 3 ماه یکبار پریود میشه اونم در حد لکه بینی الان طبق گفته شما در سی دی 1ماه ازاسفند وعرق بومادران و رازیانه مصرف میکنه فایده نداشته وعفونت سطحی هم داره حالاچیکارکنه؟ باتشکرازشما و خسته نباشید


پاسخ: عملکرد تخمدانشان را با دارو باید تقویت کرد و باید نسخه بگیرند. نقداً بادکش زیر شکم کنند و کمرشان را گرم نگه دارند. اگر هم تاریخ پریودشان (با همین حد لک بینی) هم به توانند حدس بزنند، یک هفته قبل از آن، دم کرده آویشن و روغن کنجد مصرف نمایند که نافع است.
بادکش زیر شکم را قبل از پریود انجام دهید. ضمناً در این رابطه بادکش ساق هر دو پا (پشت ساقین) نیز قبل از پریود تاثیر خوبی دارد.