پاسخ پرسش : جلوگیری از ترک پوست در دوران حاملگی - نزدیکی کردن در دوران حاملگی چاپ

خانم، 29 ساله        
پرسش: 1-برای جلوگیری از ترک پوست در دوران حاملگی چه روشی توصیه می کنید؟


پاسخ: باید بعد از زایمان مراقبت نمایید و از روغنهای خوب میل کنید. ترکها را با روغن کنجد چرب کنید و شکمتان را ببندید.

2-آیا نزدیکی کردن در دوران حاملگی مجاز است؟

پاسخ: بله، فقط در ماه های آخر باید با احتیاط انجام دهید تا دچار مشکل نشوید.