پاسخ پرسش : بدتر شدن پلي كيستيك تخمدان بعد از انجام درمان چاپ

خانم، 26 ساله از تهران             

پرسش: من چندين سال دچار بيماري پلي كيستيك تخمدان بودم كه پس از چند سال مصرف قرصهاي ضد بارداري درمان شدم واكنون بعد از 3 سال دوباره دچار اين بيماري شدم كه لكه بيني زياد و پريود نامنظم دارم يكي دو ماه است كه تحت نظر همكار شما تحت درمانم ولي بدتر شدم آيا بايد به همين دوره درمان ادامه بدهم؟

 

پاسخ: شما در کنار مصرف داروهایتان باید موارد ذیل را نیز رعایت کنید:

-          عدم استحمام در دوره پریود

-          انجام توصیه های کیست تخمدان از جمله نخوردن مرغهای هورمونی و انجام بادکش ناحیه زیر شکم