پاسخ پرسش : کمکاری تخمدان چاپ

پرسش : دکتر برای من تشخیص کمکاری تخمدان داده و قرص متفورمین تجویز کرده است. لطفا بفرمایید چه کاری برای درمان این مشکلم انجام دهم.

 

 

پاسخ :  به مطب مراجعه نمایید بسته به متاهل بودن یا نبودن نوع درمان متفاوت می باشد.