پاسخ پرسش : امکان استحمام در زمان استحاضه و تفاوت آن با دوران حیض چاپ

خانم، 21 ساله                                 
پرسش: شما در گفته هايتان فرموده ايد كه يكي از علل بروز كيست تخمدان حمام كرد در زمان عادت ماهيانه است پس چرا در فقه ما اينگونه آمده كه اگر دچار استحاضه شديد بايد هر روز غسل كنيد و با اين وضعيت كساني كه دچار استحاضه مي شوند بايد چه كنند آيا بايد به فكر سلامتي خود باشند و به جاي غسل كردن هميشه تيمم نمايند يا بايد به اين دستوراتي كه در رساله مرجعشان آمده عمل كنند ؟

پاسخ: استحاضه با خود حیض متفاوت است و بعد از دوران حیض اتفاق می افتد و استحمام مشکل ندارد.
قطعاً توصیه های حکمای قدیم منطبق با شرع مقدس می باشد.