پاسخ پرسش : چسبندگي رحم چاپ
خانم، 36 ساله از تهران                        
پرسش: آيا كسي كه دچار چسبندگي رحم مي باشد و به قول دكتر ها بيماري آندوميريوز دارد مي تواند به مطب شما مراجعه كند آيا درماني براي اين بيماري وجود دارد.
پاسخ: بله مراجعه نمایید می توانیم کمکتان کنیم.