پاسخ پرسش : تأمین کامل آهن برای خانمهای باردار چاپ

پرسش :  آقای دکتر روازاده خانمهای باردار حامله برای تأمین کامل آهن بدن خود و جنین ، در صورت استفاده از آب آشامیدنی که همراه با کفکیر آهنی حسون در دیگ جوشیده ، کافی است. یا باید اضافه بر این عمل کار دیگری هم انجام دهند . در صورتی که کافی باشد روزی چند لیوان آب آهن دار باید مصرف شود.

 

 

پاسخ : کلاً باید در خانواده ها از این کفگیر استفاده شود (که ما به زودی در اختیار مردم قرار خواهیم داد)  و اگر زیاد هم میل کنند مشکل نخواهد شد چرا که اگر بدن نیاز داشت جذب می کند و اضافه آن دفع می گردد.