پاسخ پرسش : حجامت در دوران بارداری چاپ

پرسش : حجامت دقیقاً در چه زمانی از دوران بارداری انجام شود و چند مرتبه ؟ و چه فوایدی برای مادر و جنین دارد ؟

پاسخ :  چون امروزه مادرها ضعیف هستند و جنین ها کوچکند ما می گوییم تا چهار ماهگی حجامت نکنند بهتر است (قدیم می گفتند چهار ماه)، امروزه ما می گوییم بهتر است پنج ماه تمام شود و برود در شش ماه، آن وقت مادر حجامت بشود و یک بار کافی هست.