پاسخ پرسش : عادت ماهانه دو روزه و ترشحات واژینال چاپ
خانم، 23 ساله از تهران    
پرسش: مدت 2 یا 3 سال هست که عادت ماهانه من یک الی یک و نیم روز هست. در این مدت اکثر اوقات شب خونریزی ندارم.
هر روز ترشحات زیادی دارم به صورتی که لباس زیر من همیشه خیس است. لطفا راهنمایی کنید. (مجرد هستم)
پاسخ: صبح ها عرق رازیانه و عصرها عرق بومادران بخورید.
اسپند نیز بخورید البته در دوران پریود نباید اسپند خورده شود.
عسل هم  بر دارید (تشریح شده در قسمت فرهنگ واژگان و اصطلاحات)  
دم کرده آویشن شیرازی و پونه کوهی را میل نمایید.
و در صورت نیاز برای ارائه درمان کامل به مطب مراجعه نمایید.