پاسخ پرسش : مصرف گلاب و شلغم برای زن باردار چاپ

پرسش : آقای دکتر آیا گلاب برای زن باردار مفید است یا مضر اگر مفید است چه خاصیتی برای مادر و جنین دارد و چه مقدار روزانه مصرف شود؟
آیا شلغم برای خانمهای حامله مفید است ؟ و چه فوایدی برای جنین دارد؟ و چه مقدار روزانه مصرف کنند ؟ و در چه دوره ای از دوران بارداری مصرف شود؟

پاسخ : گلاب مفید است و به اندازه مصرف روزانه (داخل غذا یا دم کرده ها) کفایت می کند. شلغم هم عالی است و اصلاً محدودیت ندارد.