پاسخ پرسش : تاثیر سن در راهکار حجامت برای درمان نازایی چاپ

پرسش : در سی دی، جناب آقای دکتر روازاده فرمودند توسط حجامت و تجویز اسفند اگر زن و شوهر مشکل خاصی نداشته باشند صاحب فرزند می شوند. سئوال این است که آیا سن طرفین نیز در این امر دخیل است و افراد در سن چهل سالگی اگر مشکلی نداشته باشند شانس فرزند دار شدنشان چند درصد است.

پاسخ : این بحث بچه دار شدن را زیاد ما در سن دخیل ندانستیم، بیشتر به شرایط خودشان بستگی دارد که باید با موارد و سوابق پزشکی به ما مراجعه کنند تا بگوییم چه کار کنند.