پاسخ پرسش : درمان خونریزی شدید در هنگام پریود چاپ
خانم، 34 ساله
پرسش: پریود من همیشه 5 یا 6 روز زودتر از موعد می باشد و بیشتر همراه با خونریزی شدید و همراه با لخته های خونی می باشد. درمان چیست؟

پاسخ: باید پودر جاذب از مطب تهیه و بخورید.