پاسخ پرسش : بارداری در صورت یائسگی زود هنگام چاپ
خانم، 24 ساله از اصفهان
پرسش: من یائسه شده ام آیا امکان بچه دار شدنم هست؟

پاسخ: حتماً باید پیگیری نمایید تا پریودتان برقرار شود، تا بتوانید حامله شوید.