پاسخ پرسش : درمان افتادگی رحم چاپ
خانم، 53 ساله از قزوین
پرسش: برای درمان افتادگی رحم چه باید کرد؟

پاسخ: بستگی به علامتی که عارض می گردد، درمان متفاوتی ارائه می شود. نقداً تزریق واژینال عسل داشته باشید.