پاسخ پرسش : تزریق واژینال عسل برای زنان متاهل چاپ
خانم، 21 ساله از تهران
پرسش: اقای دکتر لطفا در مورد بهداشت زنان و برای مبتلا نشدن به بیماری زنان راهنمایی کنید به خصوص خانم هایی که ازدواج کردن ممنون

پاسخ: ماهی چهار شب تزریق واژینال عسل انجام دهید. توصیه های تکمیلی در آینده در قسمت توصیه های بهداشتی درج خواهد شد.