پاسخ پرسش : درمان با اسفند چاپ
خانم، 38 ساله از رشت
پرسش: لطفاً در مورد درمان با اسفند بيشتر توضيح دهيد (درمان نازايي)
پاسخ: اسفند سودا بر است و به گفته پیامبر، درمان هفتاد درد است و نه تنها برای نازایی بلکه برای خیلی چیزهای دیگر مفید است.