پاسخ پرسش : برونشيت مزمن و اختلال در رشد cf چاپ
آقا، 31 ساله از مشهد             
پرسش: لطفا بفرماييد كه براي درمان دختري 14 ساله كه هم  برونشيت مزمن و هم اختلال در رشد(cf)دارد چه توصيه اي ميكنيد؟

پاسخ: اصول تغذیه را کاملاً رعایت کنید و برای درمان هم مراجعه نمایید.