پاسخ پرسش : ليزر موهاي زائد چاپ

خانم، 34 ساله
پرسش : آيا ليزر موهاي زائد زير چانه از نظر شما مورد تائيد است يا خير؟

 


پاسخ : اگر مجبور باشید اشکال ندارد ولی این راه درمانش نیست.