پاسخ پرسش : جای آبله مرغان چاپ

آقا، 18 ساله از مشهد
من در سن 15 سالگی آبله مرغان شدید گرفتم و یکی از دانه های روی صورتم ترکید و جای آن روی صورتم ماند و جایش هم گود شده است و حالا من در سن 18 سالگی هستم، ولی هنوز بهبود پیدا نکردم.لطفا مرا راهنمایی کنیید.

 

 

پاسخ : معمولاً جای آبله مرغان به راحتی بهبود نمی یابند.