پاسخ پرسش : خارش پوست به علت مصرف چای های گیاهی چاپ

آقا، 33 ساله                 
پرسش: ایا مصرف چای سبز و گیاهی باعث خارش پوست دستها میشود؟

پاسخ: اگر طبیعت گرم و کبد گرم داشته باشید، بله می تواند باعث خارش شود لذا از دم کرده هایی استفاده کنید که درجه گرمای آنها کمتر باشد و همراه آبلیمو و با عسل کمتر استفاده کنید. ضمناً چای سبز هم مورد تایید نیست.