پاسخ پرسش : ممنوعیت مصرف آب در حین فعالیتهای ورزشی سنگین چاپ

پرسش : طبق تحقیقات صورت گرفته در دانشگاهها، مصرف آب در حین فعالیتهای ورزشی سنگین باعث افزایش عملکرد ورزشکار (فوتبالیستها و بدنسازان) میشود در حالی که شما در صحبتهایتان با رادیو قرآن فرمودید در حین فعالیتهای سنگین نباید اب مصرف شود در صورت صحت این مطلب خواهشمند است علت را بفرمایید و منابعی را جهت تحقیق در این زمینه معرفی فرمایید

 

 

پاسخ : اگر نیاز مبرم به آب داشته باشید باید آب معتدل و نه خیلی سرد را به کندی و آرامش میل کنید. چرا که اگر آب سرد باشد، به سرعت از طریق معده جذب و به اعضای رئیسه بدن همچون قلب و مغز می رسد و مخصوصاً زمانی که فعالیت سنگین کرده باشید گاهاً باعث می شود آنها را از کار بیاندازد و موجب مرگ شود.