پاسخ پرسش : درمان سلولیت چاپ

پرسش : لطفا درباره درمان سلولیت توضیح دهید؟

 

پاسخ :  اولاً حجامت کنید، ثانیاً اگر عفونت طوری است که رنگ پوست را تغییر داده یک قاشق مربی خوری جوش شیرین را در آب ولرم حل کنید و یکبار  زخم را با این آب بشویید و به مدت 48 ساعت فقط عسل بمالید و بعد باید تا زمانی که خوب شود از روغن زرد محلی یک لایه نازک روی زخم بمالد و روی آن یک لایه نازک عسل بمالد و این کار را صبح و شب تکرار کند کلاً ظرف یک هفته مشکل بر طرف می شود.