پاسخ پرسش : استفاده از ظروف و وسایل خانگی که درآنها از تکنولوژی نانو استفاده شده است چاپ

 

خانم، 36 ساله                    
پرسش: با سلام. درمورد ظروف و الياف نانو و اشعه نانو كه در وسايلي مانند يخچال و لباسشويي براي بهتر كردن عملكرد اين وسايل گذاشته شده توضيح دهيد آيا استفاده از آنها منافاتي با اصول تغذيه سالم ندارد؟ با تشكرفراوانپاسخ: ما باید الاهم فی الاهم کنیم . زمانی که گوشت ما را تبدیل کرده اند به سوسیس و کالباس این خیلی مهم تر است که ما حداقل گوشت سالم، آب سالم، نمک سالم و غذای سالم استفاده کنیم، بسیار مفید است، در این مورد هم تاجایی که می توانید سعی کنید که آن قسمتهایی که به شما آزار نمی رساند استفاده کنید و این مواد اگر ارتباط مستقیم با مواد غذایی ندارد و اشعه یا گاز مضری از خودش تولید نمی کند قابل استفاده است.