پاسخ پرسش : آهن چکش خورده چاپ

 

آقا، 23 ساله                        
پرسش: سلام
آقاي دكتر شما كفته ايد كه داخل ظروف چدن اصل روسيه غذا بپزيم چون آهن آزاد ميكند . و آهني كه سرخ بشود و چكش بخورد آهن آزاد ميكند. پس چطور زودپز چدني آهن آزاد ميكند در صورتي كه چكش نخورده است ؟

پاسخ: آهن چکش خورده بهتر آهن آزاد می کند و گرنه هر آهنی که بگذارید زنگ بزند اگر در آب بیاندازید تا آب جوش بیاید آهن آزاد می کند ولی چکش خورده بهتر است.