پاسخ پرسش : گشادی دریچه معده وسوزش در در بالای معده چاپ

 

آقا، 20 ساله                        
پرسش: گشادی دریچه معده دارم
دهانم هم خشک  و بد بو است
ودر هنگام گرسنگی شدید  سوزش در در بالای معده ام دارمپاسخ: گشادی دریچه معده  با انار مشوی خوب می شود و احساس ترش کردن معده را هم با جوش شیرین بگیرید (به محضی که احساس کردید دارید ترش می کنید و نفخ دارید باید یک نصف قاشق چای خوری جوش شیرین را با نصف استکان آب خنک حل کنید و بخورید. از منضج و مسهل سودا (که در عطاریهای نمایندگی پخش خواهد شد) استفاده کنید. از اکسیر معده نیز استفاده کنید.
ضمناً هیچ وقت غذای خام به همراه پخته میل نکنید و آب همراه غذا نخورید، مدتی (حدود یک ماه) نیز از خوردن مواد خام، میوه ها و ترشیجات (خصوصاً پرتقال و نارنگی) خودداری کنید و عسل بیشتر بخورید،مصکی را هم به عنوان ادویه در غذاهایتان استفاده کنید. سیرابی هم برای شما خوب است.