پاسخ پرسش : احساس خفگی و خشکی دهان چاپ

 

خانم، 27 ساله                        
پرسش: با سلام در گلویم احساس خفگی می کنم و دهانم خشک می شود احساس می کنم در هنگام غصه بیشتر می شود و به مطب مراجعه کردم و گفتند بعد عید زالو بیندازید می خواستم بدونم خطر ناک نیست تا اون موقع و با این خفگی چه کنم .
سوال دوم از کجا بدانیم حجامت خشک باید کنیم یا ترپاسخ : شما با یک دور آزمایش کامل خونی و آزمایش تیرویید به ما مراجعه نمایید تا در معاینه بالینی مشکل شما تشخیص و درمان ارائه گردد، نقداً رعایت تغذیه و حجامت نمایید.