پاسخ پرسش : گزیدگی با مار یا عقرب چاپ

 

آقا، 19 ساله                              
پرسش: باعرض سلام و تشکر از زحمات شما
اگر مار یا عقرب نیش زد بهترین درمان اوژانسی چه می باشد؟پاسخ: داروهای مربوطه، ساختنی است و تهیه خانگی آن میسر نمی باشد، لذا باید به اولین مرکز بهداشتی مراجعه نمایند و تا رسیدن به این مراکز مقداری بالاتر از جای گزیدگی را ببندید تا جریان خونش به همانجا محدود شود و شستشوی موضع گزیدگی با آب سرم و تخلیه آن با فشار دادن موضع توصیه شده است. در مراکز نیز پادزهرهای ساخته شده تزریق می شود.