پاسخ پرسش : رفع کمبود روی در بدن چاپ
خانم، 23 ساله  از کرمانشاه            
پرسش: برای رفع کمبود روی آیا نوشیدن آب جوشیده در ظرف روی قدیمی مناسب است؟ آیا مصرف روی انسان را دچار فراموشی نمیکند؟

پاسخ: برای کمبود روی از ظروف برنجی قدیمی ا ستفاده کنید.  
ظروف روئی که در قدیم وجود داشته است آلیاژی از قلع و مس (Cu+Sn) می باشد که در حال حاضر تولید نمی شود و تمام ظروف به نام روحی یا روئی که در بازار هست از جنس آلومینیوم می باشند که بسیار مضر هستند.
لازم به ذکر است برنج آلیاژی از مس و روی (Cu+Zn) می باشد و این فلز روی با آلیاژ روئی متفاوت هست. فلز روی به زینک (zink) مشهور هست و برای انسان مفید می باشد و ضرری ندارد.
در مورد ظروف برنجی جدید نمی توانید اعتماد کنید، اخیراً دیده شده که مس را با آلومینیوم ترکیب می کنند و به عنوان ظروف برنجی عرضه می نمایند که آلومینیوم آن بسیار مضر و خطرناک هست.