پاسخ پرسش : تقويت روح و روان در کنار تغذیه جسم چاپ
آقا،  34 ساله از  تهران          
پرسش: با عنايت بر اين مطلب كه ريشه اكثر بيماريهاي انسان به روح و روان او بر ميگردد آيا بهتر نيست در كنار پرداختن به جزئييات خوردن و آشاميدن به نكاتي درباره تقويت روح و راه نزديك شدن به خداوند كه شفاي تمامي بيماريهاست نيز اشاراتي شود.
بعنوان مثال ما درباره بسياري از علماء و بزرگان ديني ميخوانيم كه با توجه به اينكه از خوردنيها و اشاميدنيهايي كه شما به آن آشاره ميكنيد و يا رسانه ها به آن اشاره و تاكييد ميكنند دور هستند و يا خيلي كم مصرف ميكنند فلذا از بدنهاي سالم و مقاومتري نسبت به ديگراني كه رعايت خورد و خوراك خود را ميكنند برخوردار هستند آيا علت آن تقويت روح نميباشد ، لطفا پيرامون اين مطلب اظهار نظر فرماييد.


پاسخ: ما بحث شما را انکار نمی کنیم ولی کافی است شما به نظر مرحوم آیت الله نخودکی در خصوص طلاب و تغذیه آنها که چگونه ایشان دانشجویان خود را از لحاظ صحت بدن و تغذیه شان گزینش می کردند، رجوع نمایید.
عمر مراجع ما متاسفانه کم کم روبه کاهش رفته و بیماریهایی که می گیرند نیز صعب العلاج هست.
در خصوص سرکه خوردن مرحوم آیت الله بروجردی و نظر آن پزشک سویسی در این زمینه و حجامت کردنهای ایشان در زمانهای مشخص و احادیث بسیار زیاد موجود در خصوص تغذیه
این موارد بیانگر این است که تغذیه حرف اول را می زند و در سلامت روح و روان نیز موثر است.