پاسخ پرسش : احساس گرمای شدید حتی در دماهای زیر صفر درجه چاپ
خانم، 23 ساله از تهران  
پرسش: متشکر می شم اگر مشکل من را حل کنید :
من تقریبا همیشه احساس گرمای شدید می کنم حتی در دماهای زیر 0 درجه ! زیاد عرق می کنم . صورتم و گونه هام به شدت قرمز می شه . گاهی اوقات در خانه یکدفعه بدنم به شدت گرم می شه .وقتی روزه می گیرم آخرای روز دمای بدنم چند برابر می شه انگار دارم از درون منفجر می شم . خوابم بسیار سنگینه و دوست دارم همش بخوابم . خیلی بشاش و خنده رو هستم ولی سست اراده . دوست دارم خیلی کارها را انجام بدم ولی نمی توانم و گاهی حوصله دارم و گاهی نه. درد من چیه و چه طوری حل می شه !؟

پاسخ: شما صفراوی هستید. گرم و خشک نخورید و سرد و تر فراوان میل کنید. ترکیب عرق کاسنی، شاتره و اسپرزه را حتماً روزانه میل کنید. حجامت هم بکنید که حجامت بدن را خنک می کند. یک آزمایش دیابت هم بدهید.