پاسخ پرسش : نداشتن رغبت و حوصله انجام كارها و دیر بیدار شدن چاپ
آقا، 24 ساله از شيراز
پرسش: اينجانب اكثر اوقات بي حال هستم كه رغبت و حوصله انجام هيچ كاري را ندارم همچنين اكثر صبحها از خواب دير يا به سختي بيدار مي شوم لطفا در جهت رفع مشكل بنده را راهنمايي فرمائيد؟

پاسخ: توضیحات شما ناقص هست، شما می توانید غلبه دم یا بلغم داشته باشید. نقداً حجامت کاملی انجام دهید.