پاسخ پرسش : عدم امکان حذف کلر توسط دستگاه های تصفيه آب چاپ
آقا، 37  ساله از كرج
پرسش: اخيرا همكاران شما براي خانم بنده تجويز فرمودند از اب غير اشاميدني در پاركها بعد از جوشاندن استفاده شود-با توجه به اينكه اينكار داراي مشقت مي باشد- ايا از دستگاه تصفيه اب سه مرحله ايي كه در خواص ان موارد ذيل را نوشته اند مي توانيم استفاده نماييم
خواص:حذف رسوبات و مواد معلق تا پنج ميكرون و رفع كدورت اب- حذف كلر و رنگ و بو - كاهش سختي اب
لطفا به صورت شفاف راهنمايي فرماييد
ضمن اينكه در CD هاي خود فرموديد كه موادي را مي شناسم كه كل اب استخر را تميز مي كند و حتي قابل شرب هم مي شود - اگر براي اب شهر (لوله كشي) هم مناسب هست اسم و محل تهيه انرا بفرماييد. با تشكر

پاسخ: بعید به نظر می رسد که این دستگاه ها بتوانند کلر را از آب جدا کنند.
در مورد استخر برای تمییز کردن آب، بجای کلر می توان از مواد طبیعی استفاه کرد ولی از بین بردن کلر داخل آب به این راحتی نیست.