پاسخ پرسش : کیست داخل مفصل و خوردگی مینیسک چاپ

خانم، 27 ساله از ورامین
پرسش: زانو درد شدید - 2ماه-تشخیص پزشک بعداز ام ار ای-کیست داخل مفصل .خوردگی مینیسک - چهار طبقه پله روزی دو بار می روم- .ورم کوچک کنار زانو می بینم. با تشکر فراوان

 


پاسخ : به مطب مراجعه نمایید ان شاء الله درمان می شوید.