پاسخ پرسش : رگ به رگ شدن بدن و دردهای متحرک در بدن چاپ

پرسش : ضمن عرض سلام بنده خیلی به سرعت بدنم رگ به رگ میشود و اغلب دردهایم به صورت بادی متحرک در بدنم تغییر مکان میدهند اکثرآ دردهادرناحیه ی کمرم هستند لطفآ درصورت امکان راهنماییم کنید سپاسگذارم خدانگهدارتان

 

 

پاسخ : سعی کنید تا آنجا که می توانید از هویج پخته (اگر زردک باشد بهتر است) با روغن زیتون استفاده نمایید. و زمانی که حمام می خواهید بروید کل بدنتان را با روغن زیتون چرب کنید و سپس بعد از نیم ساعت استحمام کنید.