پاسخ پرسش : فلج نیمی از بدن چاپ

آقا، 23 ساله        
پرسش:  سلام
دختری از بعد به دنیا آمدنش بسیار سالم بوده. ولی به علت سوزن بدی که بهش زدن و قطره ای که دهانش چکاندن باعث شده نیمی از بدنش فلج شود .دست راست وپای راست بدنش .
ولی احساس درتمام بدش است. فقط یک طرف بدنش به نسبت تمام بدن کوچک تر است . می تواند راه برود و تمام کار خودرا انجام دهد الان 25 سال دارد .
آیا درمان دارد ؟پاسخ: این مشکل خیلی قدیمی شده است، اگر عمل کرده و در یک صحت نسبی به سر می برد خیلی کاری نکنید ولی اگر از لحاظ عملکردی اختلالی دارد یا مرضی الان به ایشان حاکم است که زندگی معمول را نمی توانند بکنند، در این صورت به مطب مراجعه نمایند.