پاسخ پرسش : کرم B111 چاپ

پرسش : آقای دکتر ۲۰ روز پیش پدرم را به مطب شما آوردم یک قوطی روغن برای زخم دستهاش B111 دادین اما وقتی استفاده میکنه قرمز میشه و درد هم داره

 

 

پاسخ : احتمالاً اشتباه کرده اید، این دارو را نباید روی زخم بگذارید شاید برای درد زانو بوده است.