پاسخ پرسش : درد دنبالچه ام و درد شانه چاپ

خانم، 38 ساله از تبریز               
پرسش: با سلام سه ماه پیش برای درد کمر در مطب فصد انجام داده ام شکر خدا کمر دردم خوب است اما درد دنبالچه ام و درد شانه هایم اذیت میکند چه کنم. ممنون.پاسخ: عکس بگیرید و به مطب مراجعه نمایید.