پاسخ پرسش : امکان درمان DVT مزمن پا چاپ

آقا، 35 ساله از تهران           
پرسش: DVT مزمن پای چپ تا لگن در اثر شکستگی 14 ماه قبل.
8 ماه وارفارین مصرف کردم و جوراب واریس می پوشم. آیا درمان دارد؟



پاسخ: بله درمان دارد، نقداً سماق و آش سماق و سرکه شیره زیاد بخورید. (سماق و سرکه شیره آسپرین طبیعی هستند)