پاسخ پرسش : پا درد شدید در ناحیه پاشنه پا چاپ

خانم، 22 ساله از شاهرود
پرسش:گاهی اوقات، البته در طول دو سه سال اخیر سه چهار بار پیش اومده، در ناحیه پاشنه پا درد شدیدی شروع میشه که بعد از دو سه روز کمتر میشه و بعد از یک هفته خوب میشه. در روزای اول حتی راه رفتن هم برام خیلی سخت میشه به خصوص لحظه ای که شروع به راه رفتن میکنم درد خیلی شدید تره. بار آخر درد به پهلوی سمت راست(پای راست) هم نفوذ کرده و در ناحیه درد سرخی مشاهده میشد و موقع درد گرم میشد. اگر ممکنه علت رو توضیح بفرمائید.

 

پاسخ: این می تواند روماتیسم مفصلی باشد. سرد و تر نخورید و گرم و تر بیشتر بخورید. پاشنه خود را با روغنهای گرم چرب کنید و گرم نگهدارید.