پاسخ پرسش : درد كمر و پاشنه‌ پا و تزريق ‌آمپول‌ در پاشنه چاپ
آقا، 30 ساله از تهران
پرسش: حدود 2 سال‌ است ‌از ‌درد كمر و پاشنه‌ پا رنج‌ مي‌برم ‌كه ‌با مراجعه ‌به ‌پزشك‌ ارتوپد؛ ايشان‌ كفي ‌خارپاشنه ‌و تزريق ‌آمپول‌ در پاشنه تجويز نمودند كه ‌بعد از مدتي اين‌ دو نيز بي ‌اثر شد. در ضمن‌ ‌مچ هر دو پا و هر دو دست ضعيف بوده و در اثر چرخش صدا داده و درد مي كند. علت چيست ؟

پاسخ: علت رماتیسم مفصلی است. گرمی بخورید و سرد و تر نخورید. آرد سنجد و عرق زیره بخورید. شربت زنجبیل و عسل نیز خورده شود. اگر درمان نشدید برای ارائه درمان کامل، به مطب مراجعه نمایید.