پاسخ پرسش : عدم رشد قد بعد از 18 سالگی چاپ
خانم، 21 ساله از تهران
پرسش: من دختري 21 ساله هستم با150 سانتي متر قد ايا امكان دارد كه قد من بلندتر شود؟
اگر دارويي براي ان وجود دارد لطفا معرفي كنيد

پاسخ: خیر امکان ندارد.